Únor 2024
PoUtStČtPaSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Anketa
Pravidlo horizontu by se mělo:
Hledat
Kontakt
Zdeněk Kincl
IcemanZZZ@sendme.cz
ICQ: 236910392
PRAVIDLA KATEGORIE F3F - RÁDIEM ŘÍZENÉ SVAHOVÉ VĚTRONĚ platné pro rok 2006

5.F.1. Definice:
Tato soutěž je rychlostní závod pro rádiem řízené větroně na svahu. Musí být létána nejméně čtyři kola. Pořadatel má vyhlásit tolik soutěžních kol, kolik podmínky a čas dovolí.

5.F.2. Charakteristiky rádiem řízených svahových větroňů:
Největší plocha(St) - 150 dm2
Největší hmotnost za letu - 5 kg
Zatížení plochy(St) - mezi 12 až 75 g/dm2

Minimální poloměr špičky trupu ve všech směrech je 7,5 mm (viz definici špičky F3B pro kontrolu). Rádiové zařízení má být schopno pracovat současně s jinými zařízeními při normálně používaných rozestupech v použitých pásmech (např. v pásmu 35 MHz: 10 kHz). Soutěžící může použít tři modely v soutěži. Soutěžící může kombinovat části modelů mezi koly za předpokladu, že výsledný model použitý pro let odpovídá pravidlům a že části byly převzaty před začátkem soutěže. Přidání zátěže, která musí být umístěna uvnitř modelu, nebo změna úhlu seřízení jsou dovoleny. Změna geometrie nebo plochy je dovolena, jen když je ovládána na dálku rádiovým řízením.

5.F.3. Soutěžící a pomocníci:
Soutěžící (pilot) musí sám řídit svůj model. Každý pilot může mít jednoho pomocníka. Pomocník může pomáhat a radit pilotovi, dokud model neproletí poprvé bází A, a po dokončení měřené části letu.

5.F.4. Definice pokusu:
Za pokus se počítá , když model opustí ruce pilota nebo jeho pomocníka.

5.F.5. Počet pokusů:
Pilot má nárok na jeden pokus pro každý let. Pokus může být opakován, když:
a) Pokusu o vypuštění bylo bráněno, překáženo nebo se nezdařil pro okolnosti nezaviněné pilotem, řádně potvrzené oficiálními rozhodčími.
b) Model se srazí s jiným modelem za letu nebo s jinou překážkou bez zavinění.
c) Let nebyl hodnocen vinou rozhodčích.
d) Model (tj.jeho těžiště neproletí nad vodorovnou rovinou v úrovni startovací plochy v době pěti sekund po dokončení měřené dráhy, z důvodů, které jsou mimo vliv pilota a které potvrdí oficiální rozhodčí.

Opakování letu se má uskutečnit co nejdříve s uvážením místních podmínek a rádiových kmitočtů. Je-li to možné může model zůstat ve vzduchu a má být přiveden do vzletové výšky, rychlosti a polohy před třicetisekundovým intervalem odstartovaným rozhodčím.

5.F.6. Anulování letu:
Let je platný, když byl proveden s jakýmkoli výsledkem. Let je platný, ale hodnocen nulou, když:
a) Pilot použil modelu neodpovídajícího pravidlům FAI.
b) Model ztratil jakoukoli část za letu.
c) Pomocník radil pilotovi během měřeného letu.
d) Model byl řízen někým jiným než pilotem.
e) Let nebyl proveden celý.
f) Model přistál vně označené přistávací plochy.
g) Model není vypuštěn do 30 sekund od okamžiku, kdy dá pořadatel pokyn ke startu.
h) Model (tj. jeho těžiště ) neproletí nad vodorovnou rovinou v úrovni startovací plochy během pěti sekund po dokončení měřené dráhy.

5.F.7. Organizace startu:
Lety mají být vykonány jedno kolo po druhém. Pořadí je stanoveno losováním s přihlédnutím k použitým rádiovým kmitočtům. Pilot má přípravný čas tři minuty od okamžiku, kdy byl vyzván nastoupit na místo přípravy u startoviště. Po třech minutách může startér dát pokyn ke startu. Po pokynu ke startu musí pilot nebo jeho pomocník vypustit model do 30 sekund. Pilot nebo jeho pomocník má vypustit model z ruky ze startovací plochy označené pořadatelem. Pokud je to možné, startovací prostor a akustické zařízení má být umístěno ve středu báze (aby byla stejná vzdálenost k bázi A a B). Od okamžiku vypuštění modelu z ruky do okamžiku, kdy model vletí na rychlostní trať, nesmí uplynout více než 30 sekund. Jestliže model nevletí na rychlostní trať (tj. neproletí prvně bází A ve směru k bázi B během 30 sekund), začíná čas letu v okamžiku, kdy uplyne těchto 30 sekund. Jestliže model nevletěl na rychlostní trať do 30 sekund, má to rozhodčí oznámit.

5.F.8. Letová úloha:
Letovou úlohou je 10x prolétnout rychlostní uzavřenou trať 100 m dlouhou v nejkratším možném čase od okamžiku, kdy model poprvé proletí bází A ve směru k bázi B. Brání-li tomu neodstranitelné překážky může být dráha kratší, ale ne méně než 80 m. Tato výjimka neplatí pro mistrovství světa nebo kontinentů.

5.F.9. Letová trať:
Letová trať je vytýčena na hraně svahu a je označena na obou koncích vždy dvěma jasně viditelnými praporky. Pořadatel musí zajistit, aby obě otočné roviny byly navzájem přesně rovnoběžné a kolmé na hlavní směr svahu. Podle okolností jsou tyto dvě roviny označeny báze A a báze B. Báze A je oficiální rovinou startu. Na bázi B rozhodčí oznamuje průlet modelu (tj. špičky trupu) zvukovým signálem, když model letí ven z rychlostní trati. Na bázi A je dán prvně signál, když model prolétá bází A směrem k bázi B.

5.F.10. Bezpečnostní:
Pořadatel musí zřetelně vyznačit bezpečnostní čáru, která určuje svislou rovinu oddělující rychlostní trať od prostoru, ve kterém jsou rozhodčí, ostatní funkcionáři, soutěžící a diváci. Přelétnutí bezpečnostní čáry kteroukoliv částí modelu během měřeného letu se trestá odečtením 100 bodů ze součtu po přepočtení, přičemž se trest neškrtá s výsledkem daného kola. Pořadatel musí určit jednoho rozhodčího, který sleduje pomocí zaměřovacího zařízení každé přelétnutí bezpečnostní čáry.

5.F.11. Měření:
Lety jsou měřeny dvěma časoměřiči, kteří nemají být stejní pro všechny soutěžící. Úlohou těchto časoměřičů je kontrolovat, zda jsou při letech dodržována pravidla, měřit čas a zajistit, aby prolétnutá vzdálenost byla správná.

5.F.12. Hodnocení:
Výsledek letu je čas stanovený v sekundách a desetinách sekundy, dosažený každým pilotem. Pro stanovení výsledku kola je výsledek soutěžícího přepočítán tímto způsobem:

1000x(Pw/Pi)

kde Pi je výsledek soutěžícího a Pw je nejlepší výsledek kola.

5.F.13. Pořadí:
Součet bodů dosažených soutěžícím v jednotlivých kolech určuje jeho umístění. Létá-li se více než tři kola škrtá se nejnižší výsledek kola u každého soutěžícího se škrtá a ostatní se sečtou pro získání konečného výsledku, který určí konečné pořadí. Létá-li se více než 14 kol, škrtnou se dva nejnižší výsledky kol. Pro odstranění nerozhodného výsledku při započtení pěti nejlepších výsledků, se letí další "klasifikační kola" až do rozhodnutí. Není-li to možné rozhodne o konečném umístění výsledek škrtnutého kola.

5.F.14. Organizace soutěže:
Soutěž se musí uskutečnit na místě vhodném pro svahové plachtění. Při vyznačení startovacích ploch a otočných rovin musí pořadatel vzít zřetel na uspořádání terénu a směr větru.

5.F.15. Změny:
Jakékoli změny letových a přistávacích prostorů (ploch) se mohou uskutečnit jen mezi letovými koly.

5.F.16. Přerušení:
Letové kolo musí být dočasně přerušeno, když:
a) Rychlost větru je trvale menší než 3 m/s nebo větší než 25 m/s.
b) Směr větru se odchyluje trvale o více než 45 stupňů od směru kolmého na hlavní směr rychlostní trati. Vzniknou-li tyto podmínky během letu, má pilot právo na jeho opakování.

Probíhající kolo má být zrušeno, když:
a) Přerušení trvá více než 30 minut.
b) Méně než 50 % soutěžících mohlo odlétat celou úlohu vlivem nepříznivých podmínek. Aniž by tyto podmínky byly "trvalé" (tj. déle než 20 sekund) a tak způsobily automaticky opakování letů.

Bleskovky
30.9.2021 V sobotu 2.10. se pokusíme odlétat odložené svahové soutěže. V sobotu po soutěži rozhodneme, zda budeme závodit i v neděli.

15.4.2021 Kvůli vládním nařízením jsme nuceni odložit naši jarní svahovou novoměstskou soutěž č. 524 na dobu, kdy bude možné oficiálně pořádat soutěže. S ohledem na vlastníky luk a plánovaným senosečím to patrně bude až na podzim.

29.9.2019 Výsledkovka z MČR F3F 2019 ve výsledkových listinách + fotky od Tomáše.

29.9.2019 Záznam z NATO Days sobota a neděle.

23.9.2019 Propozice na MČR F3F 2019.

19.9.2019 Obě odložené soutěže č. 512/513 se překládají na tuto neděli 22.9.2019.

13.9.2019 Kvůli nepříznivé předpovědi rušíme sobotní soutěž č. 605.

10.9.2019 Propozice na víkendové svahové soutěže v Novém Městě.

29.3.2019 Richard kvůli špatné předpovědi počasí překládá soutěž č. 512 na nový termín 1.5.2019.

3.10.2018 Mistrovství světa v kategorii F3F se blíží, předzávod začíná již 6.10., mistrovství pak trvá až do 13.10. Přímý přenos ze svahu by měl dostupný na oficiální stránkách. České barvy budou hájit Dan, Jirka a Radek, tak držme palce!

19.4.2018 Kvůli nepříznivé předpovědi počasí pořadatelé překládají soutěže č. 524 a 528 na termíny 5. a 6. 5.

16.4.2018 Fotky ze sobotní soutěže LMK Louny u Rogera.

29.10.2017 Fotoreportáž z poslední soutěže F3F 2017 si můžete přečíst u Honzy Fíly.

13.10.2017 Míra Trsek kvůli špatné předpovědi ruší víkendovou soutěž v Liberci.

6.10.2017 Pár postřehů a fotek z MČR F3F si můžete přečíst a prohlédnout u Honzy Fíly.

25.9.2017 Výsledkovka z MČR F3F 2017. Fotky u Rogera.

26.8.2017 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

15.8.2017 Reportáž z ME v letecké akrobacii v Chotěboři najdete na airzone.tv.

14.8.2017 Pár slov z MS F3B 2017 létané v Jeseníku si můžete přečíst na lomcovak.cz. Fotky u Tomáše.

11.8.2017 Richard Kohl překládá metujskou soutěž F3F č. 550 na neděli 3.9.

20.4.2017 Propozice na naši novoměstskou soutěž najdete zde.

20.4.2017 Richard Kohl (MK Česká Metuje) plánuje odlétat soutěž č.480 v Ústí nad Orlicí na svahu u Černovíru (propozice).

18.10.2016 Reportáž z poslední letoštní soutěže F3F v Liberci na F3F.cz.

21.9.2016 Propozice na MČR F3F 2016 na Rané od Jirky.

5.9.2016 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

1.9.2016 Richard láká na nedělní soutěž na Řetové.

30.8.2016 Pár fotek z 22. ročníku JETI model meetingu.

23.6.2016 Report ze soutěže na Řetové na Kopcoletech.

25.5.2016 Reportáž o úspěchu českých svahařů ve Francii na oprášených Kopcoletech.

25.5.2016 Petr Lokvenc zve na soutěž v Úpici. Pozor na změnu místa srazu.

24.5.2016 V sobotu na Rané 5 kol, v neděli 4 kola. Reportáž u Jirky.

21.4.2016 Reportáže z víkendových soutěží na Rané u Jirky Bačinského.

20.4.2016 Doplněny výsledky z víkendových soutěží.

21.2.2016 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2016.

10.10.2015 Pár řádků z MČR F3F 2015 naleznete u Jirky, fotky u Tomáše a výsledkovou listinu zde.

7.10.2015 Richard Kohl přichází s nabídkou kvalitní F3F soutěže v Polici nad Metují.

6.10.2015 Soutěže č. 569 a 570 (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) se z organizačních důvodů překládají na nový termín 24. a 25. 10.

23.9.2015 Propozice na MČR F3F 2015

14.9.2015 Jan Fíla oznamuje, že v neděli 20.9.2015 se koná na Rané u Loun svahová soutěž F3F O Pohár ČSA (v kalendáři nenajdete). Sraz v 8:30 u Skleníku.

7.9.2015 Pozvánka na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

3.9.2015 Podzimní soutěž na Větrníku ve dne 12.9.2015 se z organizačních důvodů ruší.

3.9.2015 Richard Kohl posílá pozvánku na sobotní soutěž.

18.8.2015 Již tento víkend EXFC 2015. Opět po dvou letech jedinečná akrobatická sešlost u Znojma.

18.6.2015 Richard Kohl zve na sobotní soutěž, která se bude létat netradičně v Ústí nad Orlicí (propozice).

12.4.2015 Fotografie ze soutěže Raná Open 2015 od Tomáše Wiklera.

10.4.2015 Propozice na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

1.2.2015 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2015.

1.10.2014 Reportáž z letošního MČR F3F si můžete přečíst na f3f.cz. Fotky pak naleznete u Tomáše Winklera.

8.9.2014 Pozvánka na 53. ročník Podzimního svahu v Novém Městě na Moravě.

1.9.2014 Propozice na letošní MČR F3F od Jirky Bačinského.
Počasí

Všechna práva vyhrazena www.svah.jecool.net
2005-200x