Únor 2024
PoUtStČtPaSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Anketa
Pravidlo horizontu by se mělo:
Hledat
Kontakt
Zdeněk Kincl
IcemanZZZ@sendme.cz
ICQ: 236910392
Pěšky napříč Pálavou
Ještě v dobách, kdy jsem teprve začínal sbírat svoje první zkušenosti se svahovým létáním, jsem slyšel o fenoménu jménem Pálava a Stolová hora, avšak tehdy jsem tomu ještě nevěnoval tolik pozornosti a oba názvy pro mě upadly v zapomnění. S přibývajícím věkem a díky jen těžko předvídatelným skutečnostem jsem ony zmiňované názvy musel oprášit... Hlavním důvodem bylo asi to, že Veronika bydlí nedaleko CHKO Pálava a dost vycházek mířilo právě k Pálavě.

CHKO Pálava se nachází v severozápadním výběžku Panonské nížiny v nejteplejším a téměř nejsušší oblasti České republiky, což umožňuje výskyt mnoha druhů rostlin, které u nás nikde jinde nerostou. Z tohoto důvodu byla 19. března 1976 Pálava zapsána mezi chráněné krajinné oblasti ČR a v roce 1988 bylo území CHKO Pálava zahrnuto rovněž do světového dědictví UNESCO. Nejsevernější a nejvyšší část Pavlovských vrchů tvoří masiv Děvína s nadmořskou výškou 554m, který se honosně tyčí nad obcí Pavlov.

Jednoho slunného letního dne jsem navrhl Veronice, že si přejdeme pěšky napříč Pálavou... Vše jsme samozřejmě demokraticky odhlasovali s tím, že já měl 2 hlasy a Veronika neměla ani moc času protestovat, navíc jsem jí slíbil po výletu čokoládu :o) Na Pálavu se dá vylézt z několika možných stran, my jsem si vybrali tu od silnice mezi Pavlovem a Klentnicí. Chvíli se jde mezi vinohrady, než dojdete k úpatí hory, a poté to je už jen a jen do kopce... Hned dole pod kopcem na vás vybafne návštěvní řád CHKO Pálava. Vřele doporučuji přečíst až do konce, obsahuje některé zajímavé pasáže, zejména ty o organizování turistických, sportovních a branných akcí, kontroly dodržování návštěvního řádu VB (VB=veřejná bezpečnost - pro později narozené, předchůdce dnešní policie v dobách hluboké totality) a výše blokové pokuty :o) Pro vás jsem tento návštěvní řád CHKO Pálava vyfotil, přepsal a můžete si jej přečíst níže. Po Pálavě se smí chodit jen po vyznačených turistických cestách naučné stezky Děvín, která celkem měří 10.8km a provede vás napříč celou Pálavou. Po naučné stezce jsou rozmístěny informační panely, na kterých se můžete dozvědět kupu zajímavostí. My jsme se nejprve vydali s Veronikou ke zřícenině hradu Děvičky. První písemné prameny o hradu jsou z roku 1222 a jeho historie končí roku 1654, kdy ho dobyli a zpustošili Švédové. Jméno Děvičky je odvozováno od staré pověsti, podle níž byly do hradeb zazdívány panny, aby byl hrad nedobytný. Zřícenina je volně přístupná a můžete si ji prohlédnout do nejmenších detailů. Pokud budete mít štěstí a bude velká dohlednost, naskytne se vám nádherný výhled do krajiny. Po krátkém oddechu a nabrání sil jsme dále pokračovali v naší vycházce po naučné stezce po hřebenu Pálavy. Celou cestu jsem si nemohl nevšimnout těch nádherných proluk v porostu, jen mít s sebou letadlo a zahodit jej do vzduchu, to by byla paráda... Převýšení Pálavy oproti hladině Novomlýnských nádrží je asi 390metrů, cože je asi o 200 metrů víc, než má Mekka plachtění - Raná u Loun. V zadní části hřebenu Pálavy se nám naskytne pohled, který v nás nadále utvrdí názor, že tady by to prostě šlo... Nachází se zde nádherná rozlehlá travnatá plošinka, která by pro létání byla naprosto ideální. Svah je otočen k jihovýchodu a pokud by byl nasluněn, muselo by to tam pěkně prdět :o) Kam se na ni hrabe Raná u Loun. Vše ale naráží na problém, že Pálava je CHKO a je zde dovoleno chodit pouze po vyznačených stezkách. Musíme si tedy nechat na toto místo zajít chuť. Nemyslím si, že by jednotlivec modelář při svém létání napáchal zas až tak velké škody, ale pokud se občas podívám, jak to za námi vypadá po skončené soutěží (udupaná tráva atd.), je asi dobře, že nás na Pálavu nepustí... Možná by se dalo uvažovat o zcela výjimečných akcích, řekněme za protislužbu veřejně prospěšných prací, ale to je jen moje hypotéza.

Naštěstí Pálava má svoji menší sestřičku, a to Stolovou horu, která se rozprostírá nad obcí Klentnice. Není sice tak vysoká jako Pálava, ale její vrchol se tyčí i tak do úctyhodné výšky 458 metrů. Zatímco na Pálavě vás nikdo létat nenechá, na Stolové hoře se soukromě jednotlivě létat dá. Alespoň jsem se tedy nesetkal s nikým, že by vás vyhazoval nebo nedej bože sankcionoval blokovou pokutou. Možná je to způsobené tím, že při létání stojíte na cestě, která je hnedka u hrany útesu a vlastně tedy tak neporušujete žádný návštěvní řád CHKO :o) Přistání by pak ale mělo býti k noze. Na Stolové hoře se dá lítat na veškerý vítr od jihu, dokonce mám ten pocit, že se dá létat téměř na jakýkoliv vítr kromě větru severozápadního. Kopec nosí taky nádherně a je opravdu požitek na něm létat. Na přistání je všude místa dost, když pomineme, že se nemá chodit mimo vyznačené cesty. Jedinou nevýhodou je asi to, že auto musíte nechat zaparkované dole ve vesnici a nahoru na kopec je to poměrně daleko. Ale to lítání za to rozhodně stojí.

Doufám, že se vám výše napsané řádky líbily a nechť vám poslouží jako motivace pro naplánování rodinného výletu do CHKO Pálava. Je zde nádherná příroda a rozhodně se zde nudit nebudete. Z dalších kulturních zajímavostí můžete zhlédnout Kočičí skálu, Svatý kopeček u Mikulova a nebo se podívat do jeskyní s krápníkovou výzdobou Turold. Koho by lezení po kopcích nebo po jeskyních nebavilo, má možnost si prohlédnout velice krásné historické město Mikulov nebo celý Lednicko-Valtický areál. A ještě poznámka na závěr, pokud se chystáte létat na Stolové hoře, nezapomeňte se chovat slušně, jelikož nevhodným chováním neuděláte ostudu nejen sobě, ale vaše chování si budou lidé spojovat se všemi modeláři, kteří by si třeba taky rádi na Stolové hoře zalétali...

Návštěvní řád CHKO Pálava
Vážení návštěvníci,
chráněná krajinná oblast (CHKO) Pálava byla vyhlášena k zabezpečení všestranné ochrany vymezeného území, zachování, využití a obnovení přírodního bohatství a krajinné krásy pro jejich kulturní, hospodářský a rekreační význam. Dodržování ochranných podmínek oblasti je povinností všech orgánů a organizací, které na jejím území působí a také všech vás, kteří se v ní zdržujete k tomu, aby CHKO Pálava mohla plnit své poslání, aby byly přírodní hodnoty v největší možné míře chráněny a využívány, je nutno při návštěvě oblasti udržovat určité zásady. Věříme, že kromě platných zákonů se budete řídit následujícími pokyny:
 • Zabraňte poškozování a znečišťování přírody, trhání květin, ničení lesních porostů a sběru živočichů.
 • Chovejte se tak tiše, abyste svým hlasem, hudebním nástrojem nebo rozhlasovým přijímačem nerušili okolí.
 • Zvířata a rostliny vyžadují klid a ochranu, choďte proto jenom po vyznačených cestách nebo po trase naučné stezky.
 • Ze stejného důvodu je táboření a rozdělávání ohňů omezeno na vyhrazená místa, kde se řídí táborovými řády.
 • Provoz a parkování motorových vozidel devastuje přírodu. Na vyznačených cestách platí proto zákaz vjezdu motorových vozidel.
 • Osazování oblasti novými rostlinami a živočichy vážně narušuje přírodní společenstva a je proto nepřípustné.
 • Krutým prohřeškem proti ochraně přírody je vypalování křovin, travin a rákosu. Zabraňte mu za každou cenu.
 • Nepoškozujte informační tabule, slouží nejen vám.
 • Skladování odpadků je povoleno jen na určených místech.
 • Turistické, sportovní a branné akce povoluje správa CHKO, která posoudí jejich organizační zabezpečení a zajistí potřebný dohled. Horolezectví je povoleno na vyhrazených místech organizovaným sportovcům v době od 1.7. do 31.1.
 • Ve vyznačených přírodních rezervacích je přísný ochranný režim (je přísně zakázáno trhat či vyrýpávat rostliny, ulamovat větve keřů, chytat živočichy, plašit zvěř, chodit mimo vyznačené cesty, zakládat oheň, zdržovat se v rezervaci po západu slunce atd.).
 • Návštěvníci oblasti jsou povinni řídit se pokyny pracovníků správy CHKO, sboru dobrovolných strážců CHKO, pracovníků lesního závodu, orgánů NV a VB, kteří kontrolují dodržování návštěvního řádu.
 • Nedodržení návštěvního řádu podléhá zákonu č. 60/61 SB. a za přestupky může být vyměřená bloková pokuta až do výše 500 Kčs.
Chápejme ochranu přírody jako náš společný úkol a pokusme se zachovat přírodní kráse pro následující generace.
Správa chráněné krajinné oblasti Pálava, Březen 1976

Obsah panelů naučné stezky Děvín
Při psaní příspěvku bylo čerpáno ze stránek CHKO Pálava, www.palava.ochranaprirody.cz
Pohled na Pálavu z levého břehu Novomlýnské nádrže.
Obec Pavlov z ptačí perspektivy, respektive ze zříceniny hradu Děvičky.
Travnatá náhorní plošinka Pálavy pro přistání a Stolová hora v pozadí.
Stolová hora v popředí a Pálava v pozadí, obě focené z Kočičí skály.
Svatý kopeček u Mikulova.
Krápníková výzdoba jeskyně Turold.
Zdeněk Kincl | 4.4.2007
Bleskovky
30.9.2021 V sobotu 2.10. se pokusíme odlétat odložené svahové soutěže. V sobotu po soutěži rozhodneme, zda budeme závodit i v neděli.

15.4.2021 Kvůli vládním nařízením jsme nuceni odložit naši jarní svahovou novoměstskou soutěž č. 524 na dobu, kdy bude možné oficiálně pořádat soutěže. S ohledem na vlastníky luk a plánovaným senosečím to patrně bude až na podzim.

29.9.2019 Výsledkovka z MČR F3F 2019 ve výsledkových listinách + fotky od Tomáše.

29.9.2019 Záznam z NATO Days sobota a neděle.

23.9.2019 Propozice na MČR F3F 2019.

19.9.2019 Obě odložené soutěže č. 512/513 se překládají na tuto neděli 22.9.2019.

13.9.2019 Kvůli nepříznivé předpovědi rušíme sobotní soutěž č. 605.

10.9.2019 Propozice na víkendové svahové soutěže v Novém Městě.

29.3.2019 Richard kvůli špatné předpovědi počasí překládá soutěž č. 512 na nový termín 1.5.2019.

3.10.2018 Mistrovství světa v kategorii F3F se blíží, předzávod začíná již 6.10., mistrovství pak trvá až do 13.10. Přímý přenos ze svahu by měl dostupný na oficiální stránkách. České barvy budou hájit Dan, Jirka a Radek, tak držme palce!

19.4.2018 Kvůli nepříznivé předpovědi počasí pořadatelé překládají soutěže č. 524 a 528 na termíny 5. a 6. 5.

16.4.2018 Fotky ze sobotní soutěže LMK Louny u Rogera.

29.10.2017 Fotoreportáž z poslední soutěže F3F 2017 si můžete přečíst u Honzy Fíly.

13.10.2017 Míra Trsek kvůli špatné předpovědi ruší víkendovou soutěž v Liberci.

6.10.2017 Pár postřehů a fotek z MČR F3F si můžete přečíst a prohlédnout u Honzy Fíly.

25.9.2017 Výsledkovka z MČR F3F 2017. Fotky u Rogera.

26.8.2017 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

15.8.2017 Reportáž z ME v letecké akrobacii v Chotěboři najdete na airzone.tv.

14.8.2017 Pár slov z MS F3B 2017 létané v Jeseníku si můžete přečíst na lomcovak.cz. Fotky u Tomáše.

11.8.2017 Richard Kohl překládá metujskou soutěž F3F č. 550 na neděli 3.9.

20.4.2017 Propozice na naši novoměstskou soutěž najdete zde.

20.4.2017 Richard Kohl (MK Česká Metuje) plánuje odlétat soutěž č.480 v Ústí nad Orlicí na svahu u Černovíru (propozice).

18.10.2016 Reportáž z poslední letoštní soutěže F3F v Liberci na F3F.cz.

21.9.2016 Propozice na MČR F3F 2016 na Rané od Jirky.

5.9.2016 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

1.9.2016 Richard láká na nedělní soutěž na Řetové.

30.8.2016 Pár fotek z 22. ročníku JETI model meetingu.

23.6.2016 Report ze soutěže na Řetové na Kopcoletech.

25.5.2016 Reportáž o úspěchu českých svahařů ve Francii na oprášených Kopcoletech.

25.5.2016 Petr Lokvenc zve na soutěž v Úpici. Pozor na změnu místa srazu.

24.5.2016 V sobotu na Rané 5 kol, v neděli 4 kola. Reportáž u Jirky.

21.4.2016 Reportáže z víkendových soutěží na Rané u Jirky Bačinského.

20.4.2016 Doplněny výsledky z víkendových soutěží.

21.2.2016 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2016.

10.10.2015 Pár řádků z MČR F3F 2015 naleznete u Jirky, fotky u Tomáše a výsledkovou listinu zde.

7.10.2015 Richard Kohl přichází s nabídkou kvalitní F3F soutěže v Polici nad Metují.

6.10.2015 Soutěže č. 569 a 570 (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) se z organizačních důvodů překládají na nový termín 24. a 25. 10.

23.9.2015 Propozice na MČR F3F 2015

14.9.2015 Jan Fíla oznamuje, že v neděli 20.9.2015 se koná na Rané u Loun svahová soutěž F3F O Pohár ČSA (v kalendáři nenajdete). Sraz v 8:30 u Skleníku.

7.9.2015 Pozvánka na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

3.9.2015 Podzimní soutěž na Větrníku ve dne 12.9.2015 se z organizačních důvodů ruší.

3.9.2015 Richard Kohl posílá pozvánku na sobotní soutěž.

18.8.2015 Již tento víkend EXFC 2015. Opět po dvou letech jedinečná akrobatická sešlost u Znojma.

18.6.2015 Richard Kohl zve na sobotní soutěž, která se bude létat netradičně v Ústí nad Orlicí (propozice).

12.4.2015 Fotografie ze soutěže Raná Open 2015 od Tomáše Wiklera.

10.4.2015 Propozice na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

1.2.2015 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2015.

1.10.2014 Reportáž z letošního MČR F3F si můžete přečíst na f3f.cz. Fotky pak naleznete u Tomáše Winklera.

8.9.2014 Pozvánka na 53. ročník Podzimního svahu v Novém Městě na Moravě.

1.9.2014 Propozice na letošní MČR F3F od Jirky Bačinského.
Počasí

Všechna práva vyhrazena www.svah.jecool.net
2005-200x