Únor 2024
PoUtStČtPaSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   
Anketa
Pravidlo horizontu by se mělo:
Hledat
Kontakt
Zdeněk Kincl
IcemanZZZ@sendme.cz
ICQ: 236910392
Signalizace napětí přijímačových akumulátorů
Seznam součástek
IC1LM3914
LEDDC-7G3HWA
S1P-B1720A
R1rezistor 10R
R2rezistor 10R
R3rezistor 1K21
R4rezistor 1K2
R5rezistor 47K
Podklady v Eaglu
Datasheet LM3914
Jak již nadpis hlásá, nyní půjde o zhotovení jednoduchého indikátoru napětí přijímačových akumulátorů. Jedná se o náhražku profesionálně vyráběných indikátorů, které však mohou případné zájemce odradit svoji dosti vysokou cenou. Ta se pohybuje okolo 300Kč, zatímco náklady na postavení níže uvedeného indikátoru se pohybují okolo 70Kč a asi hodiny práce. Všechny tyto indikátory využívají integrovaného obvodu LM3914. Tento obvod si o své použití přímo říká. Jedná se o "Dot/Bar display driver", který může ovládat až 10 LED diod. Obsahuje deset komparátorů s rezistorovou sítí, vnitřní zdroj referenčního napětí a modul pro výběr Dot/Bar módu. Vstupní signál je navíc prohnán operačním zesilovačem v zapojení sledovače, takže odběr ze zdroje signálu je typicky 25nA. K tomuto obvodu stačí přidat jen minimum externích součástek - rezistorů pro nastavení požadovaných napěťových úrovní.

Pojďme si nyní celé schéma rozebrat. Jak již bylo výše řečeno, bude se jednat o integrovaný obvod LM3914 a k němu je vhodně připojeno 5 externích rezistorů. Pro vlastní signalizaci byl vybrán LED bargraf se 7 zelenými diodami a 3 červenými. Rezistory R1 a R2 snižují napětí přijímačových akumulátorů na polovinu, jelikož LM3914 nedovede porovnávat napětí blízké svému napájecímu. Napájecí napětí musí být alespoň o 1.5V nad maximální hodnotou napětí měřeného. Navíc se rezistory R1 a R2 dá nastavit zatěžovací proud v době samotného měření. Zatěžovací proud je dán proudem, který si vezmou rozsvícené diody (v tomto případě 10mA/diodu) a právě volbou hodnot rezistorů R1 a R2. Pokud někdo nechce přijímačové akumulátory více zatěžovat, zvolí tyto odpory pouze jako signálové v řádu kiloohmů. Na druhou stranu, zase nelze zvolit moc velkou hodnotu zatěžovacího proudu, jelikož by to nevydržel mikrospínač, který připojuje indikátor k napájecímu napětí. Já zvolil hodnotu odporů na 10ohmů, čemuž odpovídá zatěžovací proud asi 250mA. K tomu si připočtěte ještě takových 7 rozsvícených diod (70mA) a jsme na nějakých 320mA zatěžovacího proudu. Z toho vyplývá, že samotné měření může probíhat jen několik sekund, jelikož použitý mikrospínač zvládá trvale jen asi 100mA. Rezistor R3 nastavuje proud, který poteče do diod. Jeho hodnota se vypočítá ze vzorce ILED=12.5/R1. Hodnota odporu R4 nastavuje rozkmit měřeného napětí a to podle vzorce Uref=1.25(1+R4/R3). Vypočtené napětí je nutno vyzdvihnout na hodnotu minimálního měřeného napětí a toho se docílí hodnotou odporu R5. Hodnoty součástek se dají poměrně snadno přepočítat na napájecí napětí pětičlánku. Při návrhu ale nezapomínejte, že obvod musíte navrhnout pro polovinu tohoto napětí.

Nyní si pojďme ukázat, jak udělat amatérsky desku plošných spojů. Nebudete k tomu potřebovat téměř nic. Nejprve je potřeba vytisknout vzor plošného spoje z Eaglu. Nezapomeňte, že spodní vodivý obrazec musíte ozrcadlit. Dále si nachystáme jednostrannou DPS, pořádně ji očistíme a vyleštíme. Mně se nejvíce osvědčila taková ta šedá část gumy určená na inkoust. Na DPS přilepíme vytištěný obrazec vodivých cest. Vezmeme důlčík a v místech vrtání pro nožičky součástek si uděláme důlky pro snazší navádění vrtáku. Nedělejte důlky moc hluboké, mohla by se vám pak při konečném letování odfouknout měď z nosného laminátu. Vzor z desky můžeme opatrně sloupnout a můžeme přejít k samotnému vrtání. Já vrtal vrtákem 0.8mm. Vyvrtaným dírám ještě srazíme v ruce hrany větším vrtákem. Poté pomocí lihového popisovače obkreslíme na DPS obraz vodivých spojů. Po pořádné kontrole můžeme přejít k samotnému odleptání zbývající mědi. Pro leptání se využívá vytěsňovacích schopností chloridu železitého. Ten vylijeme do připravené nádoby vhodných rozměrů. Na DPS si shora nalepíme z izolepy jakési držátko pro snazší manipulaci s PDS. Poté položíme DPS stranou mědi na hladinu chloridu železitého. Deska musí opravdu na hladině plavat! Snažte se to udělat tak, aby vám pod deskou nezůstaly případné bubliny, které by zamezily přístupu chloridu železitého k mědi a vznikla by nám tedy pak nevyleptaná místa. Doba leptání je závislá na mnoha faktorech (koncentrace chloridu železitého, teplota atd.). Proces leptání pravidelně kontrolujeme, zabráníme tím i podleptání vodivých cest, pokud by byla deska v chloridu železitém dlouho. Až je nepotřebná měď odleptána, desku očistíme toaletním papírem a umyjeme tekoucí vodou. Zbývající chlorid železitý vrátíme zpět do láhve, jelikož se dá použít pro leptání opakovaně. V žádném případě ho nevyléváme do odpadů!!! Z DPS očistíme lihovku pomocí acetonu a už bychom měli vidět krásný obrazec vodivých cest. Poté ještě jednou desku očistíme pomocí výše zmiňované gumy a odmastíme acetonem. Jelikož měď se poměrně rychle pokrývá měděnkou (oxiduje), je nutné plošný spoj natřít kalafunou rozpuštěnou v trichloru. Výše popsaný způsob ošetření DPS je velice důležitý a velice nám usnadní další etapu - pájení. Pokud tento postup dodržíte, nebudete ani potřebovat agresivní pájecí vodičky, které způsobují korozi. Před samotným pájením ještě jednou celou DPS zkontrolujeme, jestli zde nejsou nežádoucí vodivé cesty. Vyvarujeme se stavu, kdy zařízení nebude fungovat a vy jen horko-těžko budeme hledat závadu. Při pájení se snažíme na nožičky součástek nemakat, zabráníme tak přenosu mastnoty a horšímu pájení součástek. To že se snažíme orientovat součástky nápisem nahoru a čitelné zespodu a zprava je snad samozřejmostí. Já celou DPS pájel pomocí mikropájky, ale myslím si, že jste schopni ji zapájet i klasickou trafopájkou. Při pájení rozhodně používáme kalafunu, která nám výrazně zlepšuje smáčenlivost cínu. Pájecí body se nebojte pořádně prohřát, aby vám nevznikly studené spoje. Pájíme krátce, aby se nám neodfoukla měď od nosného laminátu. Pokud jste dodrželi výše zmiňovaný postup ošetření DPS, při pájení by se neměl vyskytnout problém. Po skončení pájení ještě jednou celý DPS zkontrolujeme a pokud nenarazíme na žádnou závadu, můžeme si náš výrobek odzkoušet v praxi.

Zapojení obvodu je velice lehké, takže by nám měl indikátor fungovat napoprvé. Pokud nám indikátor funguje, můžeme jej ještě jako celek smrsknout do smrskávací folie. Tu uřízneme s přesahem, indikátor do ní nasuneme a fólii smrskneme. Přesahy folie odstřiháme štípačkami. Poté si ještě nachystáme dutou trubičku s vnitřním průměrem stejným s tlačítkem mikrospínače a ve folii vypálíme okénko na tlačítko mikrospínače. Výše zmiňovaný indikátor by se dal dále zmenšovat až do provedení SMD, avšak toto provedení by se dělalo doma na koleně asi poměrně složitě, aspoň co se týče výroby DPS. Snad vám tento indikátor bude dlouho sloužit :o)
Schéma zapojení
Vzor desky plošných spojů
Vyleptaná deska plošných spojů
Výsledek vašeho snažení
Zdeněk Kincl | 15.11.2006
Bleskovky
30.9.2021 V sobotu 2.10. se pokusíme odlétat odložené svahové soutěže. V sobotu po soutěži rozhodneme, zda budeme závodit i v neděli.

15.4.2021 Kvůli vládním nařízením jsme nuceni odložit naši jarní svahovou novoměstskou soutěž č. 524 na dobu, kdy bude možné oficiálně pořádat soutěže. S ohledem na vlastníky luk a plánovaným senosečím to patrně bude až na podzim.

29.9.2019 Výsledkovka z MČR F3F 2019 ve výsledkových listinách + fotky od Tomáše.

29.9.2019 Záznam z NATO Days sobota a neděle.

23.9.2019 Propozice na MČR F3F 2019.

19.9.2019 Obě odložené soutěže č. 512/513 se překládají na tuto neděli 22.9.2019.

13.9.2019 Kvůli nepříznivé předpovědi rušíme sobotní soutěž č. 605.

10.9.2019 Propozice na víkendové svahové soutěže v Novém Městě.

29.3.2019 Richard kvůli špatné předpovědi počasí překládá soutěž č. 512 na nový termín 1.5.2019.

3.10.2018 Mistrovství světa v kategorii F3F se blíží, předzávod začíná již 6.10., mistrovství pak trvá až do 13.10. Přímý přenos ze svahu by měl dostupný na oficiální stránkách. České barvy budou hájit Dan, Jirka a Radek, tak držme palce!

19.4.2018 Kvůli nepříznivé předpovědi počasí pořadatelé překládají soutěže č. 524 a 528 na termíny 5. a 6. 5.

16.4.2018 Fotky ze sobotní soutěže LMK Louny u Rogera.

29.10.2017 Fotoreportáž z poslední soutěže F3F 2017 si můžete přečíst u Honzy Fíly.

13.10.2017 Míra Trsek kvůli špatné předpovědi ruší víkendovou soutěž v Liberci.

6.10.2017 Pár postřehů a fotek z MČR F3F si můžete přečíst a prohlédnout u Honzy Fíly.

25.9.2017 Výsledkovka z MČR F3F 2017. Fotky u Rogera.

26.8.2017 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

15.8.2017 Reportáž z ME v letecké akrobacii v Chotěboři najdete na airzone.tv.

14.8.2017 Pár slov z MS F3B 2017 létané v Jeseníku si můžete přečíst na lomcovak.cz. Fotky u Tomáše.

11.8.2017 Richard Kohl překládá metujskou soutěž F3F č. 550 na neděli 3.9.

20.4.2017 Propozice na naši novoměstskou soutěž najdete zde.

20.4.2017 Richard Kohl (MK Česká Metuje) plánuje odlétat soutěž č.480 v Ústí nad Orlicí na svahu u Černovíru (propozice).

18.10.2016 Reportáž z poslední letoštní soutěže F3F v Liberci na F3F.cz.

21.9.2016 Propozice na MČR F3F 2016 na Rané od Jirky.

5.9.2016 Propozice na sobotní soutěž v Novém Městě.

1.9.2016 Richard láká na nedělní soutěž na Řetové.

30.8.2016 Pár fotek z 22. ročníku JETI model meetingu.

23.6.2016 Report ze soutěže na Řetové na Kopcoletech.

25.5.2016 Reportáž o úspěchu českých svahařů ve Francii na oprášených Kopcoletech.

25.5.2016 Petr Lokvenc zve na soutěž v Úpici. Pozor na změnu místa srazu.

24.5.2016 V sobotu na Rané 5 kol, v neděli 4 kola. Reportáž u Jirky.

21.4.2016 Reportáže z víkendových soutěží na Rané u Jirky Bačinského.

20.4.2016 Doplněny výsledky z víkendových soutěží.

21.2.2016 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2016.

10.10.2015 Pár řádků z MČR F3F 2015 naleznete u Jirky, fotky u Tomáše a výsledkovou listinu zde.

7.10.2015 Richard Kohl přichází s nabídkou kvalitní F3F soutěže v Polici nad Metují.

6.10.2015 Soutěže č. 569 a 570 (Litomyšl, Ústí nad Orlicí) se z organizačních důvodů překládají na nový termín 24. a 25. 10.

23.9.2015 Propozice na MČR F3F 2015

14.9.2015 Jan Fíla oznamuje, že v neděli 20.9.2015 se koná na Rané u Loun svahová soutěž F3F O Pohár ČSA (v kalendáři nenajdete). Sraz v 8:30 u Skleníku.

7.9.2015 Pozvánka na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

3.9.2015 Podzimní soutěž na Větrníku ve dne 12.9.2015 se z organizačních důvodů ruší.

3.9.2015 Richard Kohl posílá pozvánku na sobotní soutěž.

18.8.2015 Již tento víkend EXFC 2015. Opět po dvou letech jedinečná akrobatická sešlost u Znojma.

18.6.2015 Richard Kohl zve na sobotní soutěž, která se bude létat netradičně v Ústí nad Orlicí (propozice).

12.4.2015 Fotografie ze soutěže Raná Open 2015 od Tomáše Wiklera.

10.4.2015 Propozice na sobotní soutěž F3F v Novém Městě na Moravě.

1.2.2015 Doplněn kalendář soutěží F3F na rok 2015.

1.10.2014 Reportáž z letošního MČR F3F si můžete přečíst na f3f.cz. Fotky pak naleznete u Tomáše Winklera.

8.9.2014 Pozvánka na 53. ročník Podzimního svahu v Novém Městě na Moravě.

1.9.2014 Propozice na letošní MČR F3F od Jirky Bačinského.
Počasí

Všechna práva vyhrazena www.svah.jecool.net
2005-200x